A A A

ספקטרוניקס מתמקדת בתחום חינוך הדור הבא, בעיר שדרות. החברה תומכת במרכז הלמידה הרב תכליתי בעיר, ומממנת פעילות וסיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה בגילאי בית ספר יסודי וחטיבות הביניים.