A A A

בזמן שהותם בתפקיד בארצות שונות, עוברים דיילי אל על בבתי ספר,מוסדות שונים ובקהילה המקומית , מייצגים, מסבירם ומשפרים את תדמיתה של ישראל בעולם